اخبار ساختمان ، مطالب و مقالات ساختمانی

انواع پارتیشن اداری

انواع پارتیشن اداری

جداکننده و تقسیم کننده های موقت که جزو سازه اصلی معماری نیست را در معماری اصطلاحاً پارتیشن می نامند. هر محیط کاری می بایست پویا و قابل تغییر باشد ، چراکه فضاهای کاری دائماً پیرو سیاست کاری و یا شیوه خدمات دهی دستخوش تغییرات می شود.

. . . . 1 2 3 4 5 6 . . . .
×