دانستنی های آهک

آهک چیست؟

آهک از مصالح پایه ساختمان سازی به شمار می رود که در ساخت وساز ساختمان و یا برای ساخت مصالح دیگر ساختمانی مورد استفاده قرارمی گیرد.آهک در استحکام ساختمان نقش مهمی ایفا می کند .

آهک
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×