جدول قیمت انواع گچ

جدول-قیمت-انواع-گچ
انواع گچ نام واحد نوع بسته بندی قیمت
ایران گچ 33kg گونی گونی 2,750
گچ اسپندار سمنان سمنان 30kg مخصوص سفیدکاری درب کارخانه گونی گونی 1,950
گچ اسپندارسمنان 40kg مخصوص گچ خاک درب کارخانه گونی گونی 2,320
گچ بتگیبس 30kg گونی گونی 5,200
گچ جبل متین گونی گونی 2,200
گچ جبل 33 kg گونی گونی 2,800
گچ جبل 40kg گونی گونی 2,750
گچ سارالیت 33kg گونی گونی 2,600
گچ سارالیت 40kg گونی گونی 2,850
گچ ساران 40kg گونی گونی 2,900
گچ ساوه طلایی 40kg گونی گونی 3,000
گچ سمنان آریان 40kg گونی گونی 2,500
گچ سمنان جم گونی گونی 2,550
گچ سمنان حریر گونی گونی 2,450
گچ سمنان زمرد 40kg گونی گونی 2,500
گچ سمنان نوع 1 گونی گونی 2,600
گچ سینا گونی گونی 1,950
گچ کناف 40kg گونی گونی 2,950
گچ گیپتون اسپندار 30kg گونی گونی 5,000
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×