قیمت انواع گچ

قیمت-انواع-گچ
انواع گچ نام واحد نوع بسته بندی قیمت ایران گچ 33 گونی گونی 2,750 گچ اسپندار سمنان 30 مخصوص سفیدکاری درب کارخانه گونی گونی 1,950 گچ اسپندارسمنان 40 مخصوص گچ خاک درب کارخانه گونی گونی 2,320 گچ بتگیبس 30 گونی گونی 5,200 گچ جبل متین بدون کرایه گونی گونی 2,200 گچ جبل 33 گونی گونی 2,800 گچ جبل 40 گونی گونی 2,750 گچ ساتن اسپندار تن --- 81 گچ سارالیت 33 گونی گونی 2,600 گچ سارالیت 40 گونی گونی 2,850 گچ ساران 40 گونی گونی 2,900 گچ ساوه طلایی 40 گونی گونی 3,000 گچ سمنان آریان 40 گونی گونی 2,500 گچ سمنان جم گونی گونی 2,550 گچ سمنان حریر بدون کرایه گونی گونی 2,450 گچ سمنان زمرد 40 گونی گونی 2,500 گچ سمنان نوع 1 گونی گونی 2,600 گچ سینا بدون کرایه گونی گونی 1,950 گچ سیوا اسپندار تن --- 61 گچ کناف 40 گونی گونی 2,950 گچ گیپتون اسپندار 30 گونی گونی 5,000
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×