پنکه هوشمند ژاپنی برای کاهش مصرفانرژی

یک محقق ژاپنی پنکه هوشمندی ابداع کرده که جهت قرار گرفتن افراد را رهگیری و در صورت نبود آنها در اتاق خاموش می شود. این پنکه در صورت حضور چند نفر در اتاق مدام جهت چرخش را تغییر داده تا کل محیط خنک شود. حسگر مادون قرمز علائم حرارتی محیط اطراف خود را تشخیص میدهد و بر این اساس جهت وزش باد را تنظیم میکند. «ایریش اوهیاما» پنکه ای ابداع کرده که در آن یک حسگر مادون قرمز تعبیه شده است. این حسگر مادون قرمز علائم حرارتی محیط اطراف خود را تشخیص میدهد و بر این اساس جهت وزش باد را تنظیم میکند. این پنکه در صورت حضور چند نفر در اتاق مدام جهت چرخش را تغییر داده تا کل محیط خنک شود. پنکه هوشمند از قابلیت چرخش 85 درجه ای برخوردار است و زمانی که هیچ علامت حرارتی از وجود فرد در اتاق حس نکند به صورت خودکار پس از یک دقیقه خاموش میشود که این کار به کاهش هزینه های برق کمک میکند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 195فهرست مطالب شماره 195
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×