menu

ثبت آگهی رایگان

رییس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور مطرح کرد،

کمیته ای در راه نجات صنعت سیمان

صنعت سیمان در دوره رکود یا مازاد عرضه و افت تقاضا مواجه شد و دولت در تلاش است با اعمال سیاست هایی در حوزه های وابسته این صنعت را از رکود خارج کند.

کمیته-ای-در-راه-نجات-صنعت-سیمان
به گزارش پیام ساختمان، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایاین صنعت سیمان گفت: کمیته ای برای پیگیری سیاست های دولت برای خروج صنعت سیمان از رکود شکل گرفته است و به محض تشکیل اولین جلسه، رسانه ها را در جریان آخرین تصمیمات در این حوزه قرار خواهیم داد. تراز تولید سیمان در ایران بین المللی است و از 20 سال پیش، بصورت منظم و منسجم بحث تحقیق و توسعه در این صنعت دنبال می شود. برای تحقیق و توسعه در صنعت سیمان یک سازمان شکل گرفته و این بحث را از طریق تشکل های این صنعت دنبال می کند.سید محمد اتابک،گفت: برای صادرات محصولات صنعت سیمان از تحقیق و توسعه استفاده کردیم و با توجه به یافته های این حوزه و با توجه به درخواست هایی که در این زمینه داشتیم استانداردسازی را دنبال کردیم. یکی از مشکلترین نوع سیمان تولیدی، سیمان تیپ جی است که در بسیاری از کارخانجات کشورمان تولید می شود و تحقیق و توسعه از منظر کیفیت و کمیت بر تولید سیمان آثار خوبی داشته و از شرایط خوبی در این حوزه برخورداریم. بطور عمده خدمات ایران در حوزه تحقیق و توسعه در صنعت سیمان را در اختیار کشورهایی عضو D8 حضور داشتند قرار دادیم.عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه 58 پروژه در صنعت سیمان اجرا شده و 47 میلیون تن به ظرفیت تولید سیمان در کشور اضافه شده است گفت: در تمام پروژه ها از آخرین تکنولوژی ها و الکتروفیلترها استفاده شده است. صنعت سیمان در تمام خطوط جدید تولید مجهز به تکنولوژی هایی است که آلودگی های زیست محیطی را در این صنعت به کمترین حد ممکن می رساند و خطوط قدیم هم در حال بازنگری است تا با ملاحظات مدیریت سبز استانداردسازی شود. بطور حتم در در حوزه غبار محیطی نیاز به توجه و بازنگری داریم اما با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی در این حوزه، صنعت سیمان به دنبال استانداردی سازی های سریع و دنبال کردن اخرین فن آوری ها برای کاهش اثرات مخرب توسعه یافتگی این صنعت بر محیط زیست است.
انتهای خبر/پیام ساختمان
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×