نیاز ناچیز صنعت سیمان به ارز

عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نیز درباره تأثیرگذاری بهای ارز روی صنعت سیمان گفت: افزایش نرخ ارز تاکنون تأثیر چندانی بر صنعت سیمان نداشته است. با توجه به اینکه قطعاتی که برای کارخانه های سیمان وارد کشور می شود، چندان قابل توجه نیست، نرخ ارز تأثیر زیادی بر این بخش نخواهد داشت. ازاین رو، این صنعت نیاز کمتری به ارز دارد و با توجه به این نیاز تأثیر زیادی از روند نرخ گذاری آن نخواهد پذیرفت. به گزارش پیام ساختمان، شیخان در پاسخ به این پرسش که آیا درزمینهٔ صادرات، افزایش نرخ ارز تأثیری برافزایش میزان صادرات یا افزایش میزان درآمد از طریق صادرات خواهد داشت، خاطرنشان کرد: صادرات سیمان برای ما دارای اهمیت است؛ بنابراین افزایش نرخ ارز می تواند در این زمینه اثربخش باشد. به عبارت دیگر، امیدواریم افزایش نرخ ارز سبب افزایش میزان صادرات سیمان شود. البته در چند هفته گذشته که نرخ ارز روند افزایشی در پیش گرفته، این اتفاق رخ نداده است؛ یعنی تأثیرپذیری روند افزایش بهای ارز برای صنعت سیمان چندان ملموس نبوده است. وی در ادامه با توجه به روند صادرات سیمان ایران به کشورهای مختلف، عنوان کرد: همچنان صادرات ما به همان روال گذشته و به همان کشورها انجام می شود و روند افزایش پیدا نکرده است. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در پاسخ به این پرسش که آیا میزان صادرات با افزایش نرخ ارز سوددهی بیشتری به همراه نداشته، بیان کرد: بیشتر صادرات ما به طور ریالی انجام می شود، ازاین رو ارزش ریال ما در کشورهای هدف افزایش پیدا نکرده که این موضوع سبب افزایش درآمد برای کشور شود. ازاین رو افزایش نرخ دلار آن چنان تأثیر درآمدی برای این صنعت به همراه نیاورده، حتی اثر تناژی هم به همراه نداشته است. شیخان در ادامه تأکید کرد: چون زمان زیادی از افزایش بهای ارز نگذشته، ازاین رو خیلی زود است که درباره اثرگذاری آن روی صنعت سیمان قضاوتی داشته باشیم. تأمل خریداران وی در پاسخ به این پرسش که نوسان نرخ ارز چه تأثیری بر بازار سیمان دارد، عنوان کرد: نوسان نرخ ارز سبب تأمل و تعلل خریداران سیمان در مقطع های مختلف می شود زیرا مشتری ها ترجیح می دهند در زمان خرید، نرخ ارز به ثبات رسیده باشد اما درمجموع در مقایسه با صنایع دیگر ارز و نوسان های آن تأثیر چندانی بر صنعت سیمان نگذاشته است. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در پاسخ به این پرسش که چند نرخی بودن دلار چه تأثیری بر صنعت سیمان دارد، عنوان کرد: صادرات در حوزه سیمان با ریال محاسبه می شود، یعنی بر اساس نرخ دلار محاسبه می شود اما ریال می پردازند. شیخان همچنین در پاسخ به این پرسش که میزان صادرات سیمان در امسال تاکنون به چه میزان رسیده، گفت: سال 96 به طور میانگین ماهانه حدود یک میلیون تن صادرات سیمان و کلینکر داشته ایم که تا این کنون حدود 10 میلیون تن سیمان و کلینکر صادرشده که به احتمال زیاد شاهد تغییراتی در این روند تا پایان سال نخواهیم بود. وی ادامه داد: البته این موضوع نسبت به سال گذشته، روند کاهشی در پیش گرفته است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 330فهرست مطالب شماره 330
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×