افزایش کیفیت سیمان با افزودنی های بومی

یکی از شرکت های فناور کشورمان توانسته است افزودنی هایی که افزایش کیفیت سیمان تولیدی را به همراه دارد، در داخل کشور تولید و تجاری سازی کند. مهران فرج پور، مدیرعامل این شرکت فناور با اشاره به فعالیت این شرکت در عرصه تولید افزودنی های بتن، افزودنی های سیمان، مواد شیمیایی ساختمان، گریس ها و فوم پلیمرهای حفاری گفت: شرکت ما فعالیت خود را از سال 81 در مسیر تولید افزودنی های بتن، افزودنی های سیمان و ملات های تعمیراتی شروع کرده است. این فعال فناور، فوق روان کننده ها را یکی از تولیدات این شرکت برشمرد و افزود: فوق روان کننده ها یا فوق کاهنده های آب موادی هستند که امکان افزایش کارایی یک مخلوط بتنی را در نسبت آب به سیمان ثابت و یا امکان کاهش مقدار آب را برای رسیدن به یک مقدار روانی مشابه فراهم می کنند. وی با اشاره به کاربرد این افزودنی ها در صنعت ساختمان گفت: این مواد در یک حالت می توانند روانی بیشتری را در یک نسبت آب به سیمان ثابت در مقایسه با بتن شاهد ایجاد کنند و در حالت دیگر باید قادر باشند تا یک روانی ثابت را در مقایسه با یک بتن با کاهش آب مخلوط فراهم کنند که در هر یک از این حالات دارای اثراتی بر خواص بتن تازه و سخت شده هستند. وی با اشاره به نقش تولیدات این شرکت در بهبود کیفیت مواد ساختمانی ازجمله سیمان و بتن گفت: این شرکت به صورت مستمر در طراحی و تولید محصولات مناسب پروژه های عمرانی کشور فعالیت کرده است و اکنون با ارائه خدمات فنی در هر سه گروه بتن، سیمان و ملات های تعمیراتی توانسته است نیاز کشور به محصولات باکیفیت در این حوزه را برطرف کند. فرج پور، تولید محصولات مطابق با استانداردهای جهانی و با عملکرد کارگاهی در شرایط متنوع اقلیمی ایران را از دستاوردهای این شرکت فناور برشمرد و افزود: این شرکت با تولید مواد اولیه موردنیاز ساخت افزودنی های بتن تلاش کرده است با جلوگیری از خروج ارز از راه بومی سازی دانش فنی این محصول در مسیر خودکفایی این صنعت گام بردارد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 281فهرست مطالب شماره 281
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×