بومی سازی افزودنی های سیمانکاری چاه های نفت

بر اساس قرارداد پژوهشی بین پژوهشگاه صنعت نفت و مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران برای پروژه پژوهشی تولید بومی 10 قلم افزودنی پرمصرف و راهبردی در عملیات سیمان کاری چاه های نفت و گاز در قالب طرح ملی کیمیا، عملیات آزمایش میدانی شش قلم افزودنی بومی سازی و عملیاتی شد. دکتر حمید سلطانیان، مسئول پروژه بومی سازی 10 قلم از افزایه های سیمان حفاری راهبردی در صنعت نفت و گاز ضمن اعلام این مطلب افزود: فاز اول این پروژه که آزمایش میدانی سه قلم افزایه بود، در ماه گذشته انجام و در شهریورماه امسال نیز آزمایش میدانی سه قلم افزایه دیگر با موفقیت انجام شد. سلطانیان با تأکید بر این که باوجود گذشت 100 سال که از قدمت نفت در کشور ما می گذرد، گفت: اکثر افزودنی هایی که در صنعت نفت استفاده می شود، وارداتی بوده و همچنین به دلیل تحریم های همه جانبه مدت زمان زیادی است که واردات آن نیز به کشور لغو شده است، ازاین رو افزودنی های تهیه شده از کیفیت پایین تری از کشورهای متفرقه خریداری شده اند، از سوی دیگر، با توجه به طراحی افزودنی های مربوطه در محیط های عملیاتی متفاوت، نمونه های متعددی از عدم سازگاری دیده شده است که نتیجه این امر، کاهش بازده فرایندهای طراحی شده خواهد بود که این امر می تواند به طور مستقیم تأثیر خود را بر روی نرخ تولید و عمر چاه های حفرشده بگذارد. این عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت بابیان این که خوشبختانه توانستیم در مقیاس آزمایشگاهی این 10 قلم افزودنی را به نتیجه برسانیم، افزود: پس از مقیاس آزمایشگاهی، بر اساس پیشنهاد فنی پروژه، تولید نیمه صنعتی این اقلام در حضور کارفرما و ناظرین طرح انجام شد و پس از کنترل کیفی افزودنی های مذکور در شرایط واقعی چاه و تأیید کارفرما، در مرحله نخست سه قلم و در مرحله بعدی سه افزایه دیگر از این افزودنی ها در چاه چشمه خوش 22 که متعلق به مناطق نفت مرکزی است، استفاده و نتایج مناسبی حاصل شد. وی در ادامه با اشاره به این که استفاده از افزودنی های اروپایی و آمریکایی هزینه بسیار بالایی را در بردارند، افزود: برای نمونه افزودنی کنترل کننده افت صافی دما بالا بانام تجاری D-167 که درگذشته از آمریکا وارد می شده است، حدود 150 دلار به ازای هر پوند هزینه در برداشته است، ولی این افزودنی پس از بومی سازی در داخل کشور حدود 15 دلار است؛ ازاین رو بومی سازی این افزودنی ها ازلحاظ اقتصادی کاملاً مقرون به صرفه بوده و همچنین از خروج ارز نیز جلوگیری می کند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 281فهرست مطالب شماره 281
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×