افزایش قیمت سیمان هم اکنون در حال بررسی

انجمن کارفرمایی صنعت سیمان بر اساس توافق نامه ای که بهار سال 92 با وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رسانده بود، برای سال93 اقدام به افزایش قیمت سیمان کرد؛ طولی نکشید که وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سایت اطلاع رسانی خود بیانیه ای انتشار داد مبنی بر غیر قانونی بودن این افزایش قیمت؛ در این بیانیه بر عدم هماهنگی انجمن سیمان با دستور معاون اول رئیس جمهور تاکید شده بود.

گروه بازار ساختمان ماجرا از آنجا آغاز شد که انجمن کارفرمایی صنعت سیمان بر اساس توافق نامه ای که بهار سال 92 با وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رسانده بود، برای سال93 اقدام به افزایش قیمت سیمان کرد؛ طولی نکشید که وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سایت اطلاع رسانی خود بیانیه ای انتشار داد مبنی بر غیر قانونی بودن این افزایش قیمت؛ در این بیانیه بر عدم هماهنگی انجمن سیمان با دستور معاون اول رئیس جمهور تاکید شده بود. در پیگیری خبرنگار پیام ساختمان و تماس با مهندس محمد اتابک، رئیس انجمن کارفرمایی صنعت سیمان، وی اعلام کرد: هم اکنون (صبح روز 18 فروردین ماه ) کارگروه نظارت برای بررسی تعیین قیمت سیمان با حضور مسئولان وزارت صنعت تشکیل شده است تا مشکل ایجاد شده برطرف شود. وی تاکید کرد: مشکل ما با وزارت صنعت این است که بعد از جلسات ، مطالبی اعلام می شود که خلاف واقع است. در همان توافق نامه ای که میان انجمن سیمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهار سال قبل به امضا رسید و از آن با عنوان "تفویض اختیارات قیمت گذاری و تنظیم بازار سیمان"یاد می شود، کارگروه نظارت بر حسن اجرای تفاهم نامه چنین آمده است: " کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت توسعه بازرگانی داخلی، معاونت امور معادن و صنایع معدنی، سازمان توسعه و تجارت) و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان (مسئول و دبیرخانه کارگروه)، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بر حسن اجرای مفاد این تفاهم نامه نظارت می کند." حال سؤال این است که آیا انجمن سیمان بدون اطلاع وزارت صنعت اقدام به افزایش قیمت کرده است ؟ آیا انجمن سیمان موظف بود برای افزایش قیمت سیمان، تایید وزارتخانه را به دست می آورد؟ آیا کارگروه،قبل از تغییرات در تنظیم بازار باید تشکیل شود یا بعد از افزایش قیمت و پدید آمدن اختلاف نظر؟!
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×