بازار سیمان کشش افزایش نرخ را ندارد

این بازار است که می تواند با تعیین شرایط و میزان عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ باشد و به شکل دستوری نمی توان برای آن تعیین تکلیفی کرد. به گزارش پیام ساختمان، نرخ سیمان از خرداد 1393 که به عنوان آخرین مصوبه افزایش نرخ این محصول بوده تاکنون با افزایش روبه رو نبوده است که برخی مسئولان و دست اندرکاران معتقد هستند نرخ سیمان با توجه به اینکه چند سال بدون تغییر باقی مانده است، نیاز به واقعی سازی دارد. این در حالی است که ظرفیت های ایجادشده در صنعت سیمان کشور در چند سال اخیر، توجه به رکود ساخت وساز و پروژه های عمرانی و همچنین نبود تقاضا سبب شده است که عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد و بحث افزایش نرخ سیمان مطرح شود. به دنبال واقعی سازی نرخ سیمان دراین باره عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان، با اشاره به موضوع قیمت گذاری سیمان که از سال 1393 در حال پیگیری است تا نرخ این محصول استراتژیک واقعی سازی شود، گفت: از 3سال پیش پس از تصویب نرخ واقعی نرخ سیمان، ساخت وساز با رکود روبه رو شد و بعدازآن نرخ سیمان مرتب با تخفیف ارائه می شود. وی همچنین تصریح کرد: هنوز نرخ این محصول معدنی افزایش نیافته و آنچه رخ داد عوض شدن نحوه محاسبه نرخ بود؛ موضوعی که به اشتباه افزایش نرخ تعبیر شد این بود که در شهریور 1395 خواستیم نرخ تحویل در مقصد را محاسبه کنیم و با توجه به نرخ سال 1393 موضوع کرایه حمل و ارزش افزوده هم به آن اضافه شد که این امر به وضوح نشان می دهد روش قیمت گذاری عوض شده و نرخ تحویل در مقصد محاسبه می شود که این به معنای افزایش نرخ نیست. عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ نادر غفاری، معاون فنی انجمن تولیدکنندگان سیمان عنوان کرد: قیمت گذاری را خود حوزه عرضه و تقاضا باید مشخص کند. بنابراین دولت چندان نمی تواند به حوزه قیمت گذاری ورود پیدا کند. تنها زمانی که عرضه بیشتر از تقاضاست، به طور یقین نخستین عاملی که تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، نرخ خواهد بود. در چنین وضعیتی این خود مشتری است که برای قیمت گذاری تعیین کننده خواهد بود نه حتی تولیدکننده. وی در پاسخ به اینکه چرا باوجود تغییر نکردن قیمت ها از سال 93 سقف تعیین می شود، گفت: تعیین سقف به این علت تعیین می شود که در برخی مناطق کشور که برخی کارخانه ها با تقاضای بالا روبه رو هستند، خواهان افزایش قیمت های بالاتری هستند. بنابراین با توجه به افزایش تقاضا در این مناطق، نمی توان آن ها را نادیده گرفت. وی در پاسخ به این پرسش که آیا تا پایان سال قیمت های سیمان گران نخواهد شد، گفت: به طورقطع نرخ سیمان تا پایان سال دچار تغییری نخواهد شد و با همین روند قیمتی ادامه خواهد داشت. چراکه به نظر نمی رسد شاهد اتفاق خاصی در بازار باشیم و بازار هم چنین تقاضایی ندارد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 303فهرست مطالب شماره 303
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×