ذرات قابل برنامه ریزی سیمان

محققان روشی پیداکرده اند تا به وسیله آن ذرات سیمان را به گونه ای برنامه ریزی کنند که بتونی قوی تر، غیرقابل نفوذتر از همیشه تولید کند.در ضمن بتون تولیدشده، بتواند ویژگی های دوستانه تری با محیط زیست داشته باشد. در طی سال های گذشته، در تولید بتون بهبودهایی حاصل شده است و ما شاهد بتون های ضد آتش ، انعطاف پذیر و خودترمیم کننده بودیم. اکنون محققان رفتار خاص ذرات هیدرات سیلیکات کلسیم در سیمان را که تا پیش ازاین نمی شناختند، کشف کردند. آن ها با این کشف و کنترل رفتار سیمان می توانند انرژی جنبشی سیمان را مهار کرده و به شکل های دلخواه برسند. در حقیقت آن ها با بررسی ساختار نانویی این ذرات به نحوه شکل گیری کریستال های هیدرات سیلیکات کلسیم پی بردند. این ذرات معمولا به صورت حبابی بدون شکل، درمی آیند. اما محققان توانستند تغییراتی در نحوه تشکیل شدن این ذرات ایجاد کرده و آن ها را به صورت مکعبی، منشورهای مستطیلی شکل، شاخه شاخه ای و لوزوجه (در هندسه به یک شکل سه بعدی مکعب مانند که پهلوهای آن لوزی باشند لوزوجه می گویند.) درآورند و بدین ترتیب آن ها را با تراکم بیشتر کنار یکدیگر قرار دهند. درنتیجه این روش، بتون تولیدشده سیمان، آب را از خود بهتر دور نگه می دارد و از فرسودگی درون بتون به وسیله آب پیشگیری می شود. همچنین محققان با استفاده از بارهای الکتریکی مثبت و منفی ذرات تشکیل دهنده سیمان را به شکل های کروی و مکعب های بسیار کوچک درآورده و با افزودن سیلیکات کلسیم بیشتر، توانستند ذرات کروی و مکعبی سیمان را با تراکم بیشتری کنار یکدیگر قرار دهند. با مهار و کنترل اشکال ذرات سیمان، می توان بتونی محکم تر با طول عمری طولانی تر تولید کرد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 302فهرست مطالب شماره 302
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×