دپوی 20 تن سیمان تا پایان سال

عضو هیئت رئیسه مجلس در خصوص وضعیت سیمان کشور به پیام ساختمان گفت: هم اکنون در انبارها 14 میلیون تن سیمان دپو شده داریم که این میزان تا آخر سال به20میلیون تن خواهد رسید و مسئولین برای جبران خسارت تولیدکنندگان باید چاره ای بیندیشند. بهروز نعمتی در خصوص ورود سیمان به بورس کالا،گفت: عرضه سیمان در بورس کالا اقدام بسیار مفیدی است، اما این سؤال مطرح میشود که آیا شرایط برای این اقدام وجود دارد یا خیر، چراکه سیمان یک کالای حجیم بوده و جابه جایی آن دشوار است. نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: مورد دیگر اینکه هم اکنون 14 میلیون تن سیمان مازاد در انبارها وجود دارد و با این شرایط، بورس کالا نمیتواند به تولیدکنندگان سیمان کمک کند. وی تصریح کرد: دپوی این میزان سیمان خطری بزرگ برای صنعت مذکور است و به عقیده بنده، اکنون شرایط برای حضور سیمان در بورس کالا مهیا نیست. نعمتی با اشاره به اینکه نخستین اقدام برای بهبود این وضعیت تغییر الگوی مصرف سیمان در کشور است ، گفت: در بحث راه سازی باید فعالیت ها را بیشتر کنیم و در این زمینه مقررشده که هفته های آینده اعضای انجمن صنعت سیمان، جلسه ای با وزیر راه و شهرسازی برگزار کنند تا برای کارخانه های سیمان برنامه ریزی شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ؛ میزان دپوی سیمان تا پایان سال جاری به 20 میلیون تن خواهدرسید، گفت: دپوی این میزان سیمان یعنی تعطیلی و از مدار خارج شدن 20کارخانه که باید هرچه سریع تر اقدامات حمایتی در این مورد صورت گیرد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: نباید در بورس کالا تنها تولیدکنندگان متضرر شوند زیرا قیمت محصول در بورس کالا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود و زمانی که عرضه بیش از تقاضا باشد قیمت از نرخ واقعی کمتر میشود و این مورد میتواند ضربه زیادی به تولیدکنندگان وارد کند . نماینده مردم اسدآباد در مجلس در رابطه با وضعیت صادرات نیز گفت: قرار بود تا پایان سال 93 سه میلیون تن سیمان به کشور عراق صادر کنیم که بعید میدانم این موضوع محقق شود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 190فهرست مطالب شماره 190
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×