سیمان

در گروه سیمان به نسبت ماه های قبل با رشد قیمتی روبه رو بودیم. و بدون تردید هر چه قیمت سیمان افزایش یابد میزان صادرات آن کاهش پیدا میکند. به عقیده کارشناسان با سیمان گران نمیتوان با کشورهای صادرکننده سیمان رقابت کرد و صادرات کشورهایی که سیمان ارزان تری دارند افزایش مییابد؛ درنتیجه صادرات سیمان کشور ما افت میکند.این عده معتقدند افزایش قیمت سیمان حتی به طور چشمگیری به نفع کارخانه های داخلی هم نیست زیرا سال گذشته هزینه ها کم و درنتیجه قیمت نیز پایین بود. در حال حاضر هر تن سیمان تیپ 1 تهران 108 هزار تومان و تیپ 5 همین برند 110 هزار تومان در بازار قیمت دارد.سیمان های فله ای ارزان تر از سیمان های برزنتی و پاکتی است مثلاً هر تن فله سیمان تیپ 2 جاجرود 92 هزار تومان و هر تن برزنتی سیمان تیپ 2 جاجرود 110 هزار تومان عرضه میشود. درمجموع انواع سیمان ها از رشد قیمت قابل توجهی نسبت به بازار سال 92 برخوردار بوده است. هم اکنون هر تن سیمان پوزولانی تهران 86 هزار تومان و هر تن سیمان سفید 189 هزار تومان عرضه میشود .
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 190فهرست مطالب شماره 190
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×