اورین بلوک

شهر : تهران

📌لطفا توجه داشته باشید اورین بلوک شعبه دیگری در تهران ندارد📌
تولید بلوک های تمام اتومات سبک
دارای استاندارد(پیروزیان)
دوجدار سه جدار و چهارجدار با دستگاه ایسرماک
تولید انبوه ومطمئن با دستگاه تمام اتومات واقعی

#بلوک_بلوک_سبک_بلوک_سیمانی

×