اورین بلوک

📌اورین بلوک تولید کننده بلوک های فول اتومات واقعی
📌با بروز ترین دستگاه ایسرماک ترک
📌پرس صد تن
📌دارای استاندارد
📌تمام ابعاد
📌بازدید از کارخانه آزاد است
📌کارشناس فروش قره داغی 09120441602

کاتالوگ
بلوک ۲۰سه جدار ۴۰*۲۰*۲۰
بلوک-سه-جدار
بلوک ۱۵سه جدار ۴۰*۲۰*۱۵
بلوک-سه-جدار
بلوک ۱۵دو جدار ۴۰*۲۰*۱۵
بلوک-دو-جدار
بلوک ۱۵چهار جدار ۴۰*۲۰*۱۵
بلوک-چهار-جدار
بلوک ۱۰دو جدار ۴۰*۲۰*۱۰
بلوک-دو-جدار
×