سقف یوبوت

شهر : تهران

مزایای سیستم دال مجوف یوبوت از لحاظ اقتصادی:
• کاهش هزینه ها
کاهش ضخامت دال، کاهش تعداد ستون ها، حذف تیرها و … باعث صرفه جویی قابل توجهی در بتن و فولاد مصرفی خواهد شد. به علاوه کاهش عملیات قالب بندی و آرماتوربندی نیز باعث کاهش هزینه های اجرایی میگردد. سرعت اجرای بیشتر نیز کاهش هزینه تجهیزات و نیروی انسانی را در پی خواهد داشت.

• افزایش تعداد پارکینگ
به دلیل حذف ستون های میانی ، تعداد پارکینگ های تأمین شده در این سیستم ، افزایش می یابد . در برخی موارد ، افزایش تعدادی پارکینگ موجب حذف یک طبقه پارکینگ ساختمان و صرفه جویی بیشتر در هزینه ها می شود.

• حذف هزینه سقف کاذب
سیستم دال مجوف یوبوت با حذف تیرهای آویزدار و نیز کتیبه های بیرون زده از زیر سقف ، علاوه بر کاهش ارتفاع کلی ساختمان و مصالح مصرفی آن ، نیاز سقف کاذب را در ساختمان مرتفع می سازد.

#انواع_سقف_عرشه_فولادی

×