صرفه جویی در آب با سقف های خنک

محققان آزمایشگاه برکلی، توانسته اند با استفاده از خنک سازی سقف های ساختمان ها، در مصرف آب صرفه جویی کنند. این محققان 18 شهر از ایالت کالیفرنیا را بر اساس نوع آب وهوایشان، بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که چنانچه سقف ساختمان ها را به گونه ای طراحی کنند که به جای جذب نور خورشید، آن را منعکس کند، می توانند ساختمان ها، شهرها و حتی کل سیاره زمین را خنک نگه داشته و از مصرف آب در فضای بیرونی تا 9 درصد بکاهند. درواقع با فرض اینکه تمام ساختمان ها مجهز به سقف های انعکاسی شوند، می توان روزانه 314 میلیون لیتر در مصرف آب صرفه جویی کرد. بنا به گفته محققان، بررسی ارتباط بین آب و ترفندهای کاهش حرارت در مناطق شهری برای اولین بار است که انجام می شود و البته خنک نگه داشتن سقف ساختمان ها فواید دیگری- مانند خنک نگه داشتن ساختمان در روزهای گرم – دارد اما از دیدگاه صرفه جویی در آب موضوعی است که اخیرا به آن پرداخته شده است. در حقیقت با این ترفند، به جای پیدا کردن روشی برای کنترل آب وهوای مناطق، می توان میزان نیاز به آب را تا حد بسیار زیادی کم کرد. تاکنون در محیط های دارای آب وهوای گرم، در این زمینه که گرما چقدر می تواند مصرف آب را بالا ببرد و اینکه به کار بردن ترفندهای کاهش حرارت در افزایش سلامتی و کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای، تأثیری مثبت داشته ، تحقیقات بسیاری شده است. اما هرگز کاهش مصرف آب به شیوه خنک سازی سقف ها به این شکل موردتوجه قرار نگرفته بوده است. درواقع سقف های خنک با خنک سازی هوای اطراف خود می توانند نیاز به آب را کاهش دهند. 1 تا 5/1 درجه سلسیوس خنک کردن محیط باعث می شود که چمن ها و دیگر بوستان های شهری به آب کمتری نیاز پیدا کنند. دانشمندان فعال درزمینهٔ اکوسیستم و آب وهوای این آزمایشگاه، معتقدند که انسان باید با تشخیص فواید صرفه جویی در آب، به اصلاح رفتار خود بپردازد. در حقیقت باید سیستم آبیاری و مصرف صحیح آب با استفاده از حسگرها و یا سیستم های هوشمند آبیاری، اصلاح شده و در جهت کاهش مصرف آب باشند. علاوه بر آن در روزهای گرم سال، مصرف آب بسیار افزایش می یابد و خنک کردن سقف ساختمان ها اهمیت خود را بسیار نشان می دهد. محققان فوق با ایجاد سقف خنک( که نور خورشید را منعکس کند) در یک منطقه کوچک از کالیفرنیا، توانستند در سیستم آبیاری گیاهان، 4 تا 9 درصد صرفه جویی کنند. این روش می توانند به مناطقی که گرفتار خشک سالی و کمبود آب هستند کمک بسیاری نماید.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 322فهرست مطالب شماره 322
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×