نگاهی به مشخصات قالب ها و سقف های شرکت پارسمان

امروزه با پیشرفت فناوری ساختمان های بتنی، قالب بندی این سازه ها یکی از مهم ترین ارکان اصلی در انجام پروژه ها می باشد. به گونه ای که لزوم طراحی مناسب قالب ها تضمین کننده ایمنی و پایداری در زمان بتن ریزی می باشد. شرکت پارسمان نماینده شرکت فارسین ایتالیا با رفع چالش های فنی مهندسی انواع پروژه ها با ارائه طرح های مؤثر با در نظر گرفتن صرفه جویی در هزینه و زمان، کمک شایانی به پیمانکاران در اجرا و اتمام هر چه موفق تر پروژه ها می نماید. این شرکت مناسب ترین سیستم قالب و داربست خود را با برترین نرم افزارهای فنی مهندسی نظیر SAPو ABAQUS انجام داده و بر مبنای آن نقشه های چیدمان و مونتاژ قطعات برای انواع پروژه های عمرانی و ساختمانی به پیمانکاران ارائه و طی جلسات مشترک کلیه موارد فنی و الزامات اجرایی به مجریان منتقل می گردد. مشخصات فنی قالب های شرکت پارسمان قالب دیوار دوطرفه شرکت پارسمان توانایی تحمل فشار هیدرو استاتیکی بتن تا را برخوردار است و بر این اساس این قالب ها می توانند ارتفاع 8 متر را برای یک مرحله بتن ریزی پوشش دهند. حداکثر تغییر مکان ها روی رویه پلایوود قالب ها به 2 میلی متر محدود می گردد. سیستم قالب دیوار یک طرفه به دو زیرگروه سبک و سنگین طبقه بندی می گردد : ;سیستم قالب دیوار یک طرفه سبک توانایی تحمل فشار بتن ریزی تا و ارتفاع 3.5 متر را برخوردار است. انکرهایی که در دیوار مدفون شده اند و نقش پایداری سیستم را دارند و توانایی تحمل نیروی کششی تا را دارا است. بنابراین فواصل بین پشت بندهای دیوار یک طرفه را می توان با عرض مؤثر 1.25 متر اجرا شوند. تغییر مکان های مجاز این سیستم حداکثر تا 6 میلی متر می باشد. سیستم قاب دیوار یک طرفه سنگین توانایی تحمل فشار و ارتفاع 8 متر را دارد و انکرهایی که در دیوار مدفون شده اند نقش پایداری سیستم را داشته و همچنین توانایی تحمل نیروی کششی را برخوردار است. شرکت پارسمان بر اساس شرایط استراتژیکی و نوع پروژه و زمان اجرای پروژه های عمرانی تنوع متعددی در اجرای سیستم سقف داراست. مشخصات فنی سیستم های سقف شرکت پارسمان سیستم قالب بندی ALUFORT جهت قالب بندی دال های بتنی تخت، وسیع و یکنواخت در انواع سازه های معمولی یا بلندمرتبه کاربرد دارد که سرعت اجرای عملیات قالب بندی آن در مقایسه با سیستم های سنتی به دلیل سادگی اتصالات و اجزاء، بسیار بالاتر بوده و کیفیت سطوح تمام شده بتن در این سیستم به دلیل رویه پلای وود باکیفیت بسیار بالا می باشد. در سیستم آلومینیومی ALUFORT یکسری جک به همراه سرجک های DROPHEAD همراه با پنل های آلومینیومی متصل شده به تیرهای دندانه دار ساختار قالب را تشکیل می دهد. از مزیت های این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد : ;همه المان های این سیستم حداکثر وزنی معادل 20 کیلوگرم را دارا بوده که می توان به صورت دستی و با سرعت بالایی آن ها را به هم متصل نمود. استفاده کمتر از جک در قالب بندی (به ازای 573/3 مترمربع یک جک) یکی دیگر از نکات مثبت سیستم مذکور می باشد. کاهش استفاده از نیروی انسانی نسبت به قالب های سنتی. سیستم GOLIATH سیستم GOLIATHیکی از سیستم های اجرای دال های بتنی تخت گسترده و یکنواخت در پلان هایی با تراکم اجزای عمودی سازه ای کمتر، خصوصاً در سازه های بلندمرتبه با پلان طبقاتی تکرارپذیر می باشد که دارای سرعت اجرای بسیار بالا در تمام پروژه های بلندمرتبه سازی باکیفیت بالای سطوح تمام شده بتنی می باشد. این سیستم از تیرهای چوبی با ارتفاع مقطع 20 سانتی متر و طول های مختلف (290،390،440،590) سانتی متر که با جک های سقفی به واسطه سرجک ها مرتبط می باشند تشکیل شده است. از مزایای این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد : ;سرعت بالای قالب بندی سقف، انعطاف پذیری بالای سیستم برای اجرای انواع پلان ها. راندمان بالا و نهایتاً سرعت بالای اجرای پروژه به دلیل انتقال میزها به صورت یکپارچه به طبقات فوقانی و حذف هر باره عملیات مونتاژ و دمونتاژ این قالب ها. زمان قالب بندی معادل 3/1 سیستم قالب بندی سنتی برای اجرای دال های تخت. نیاز به نیروی قالب بند نیمه ماهر به دلیل طراحی سیستماتیک قالب های GOLIATH. کیفیت بالای سطح تمام شده بتن و یکنواختی آن به دلیل استفاده از رویه پلای وود در قالب های میزی.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 299فهرست مطالب شماره 299
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×