سقف روفیکس را بهتر بشناسیم

بیش از 45 سال است که روفیکس در کشورهای اروپایی استفاده می شود. روفیکس در ابتدا به صورت سقف کاذب مسلح بدون نیاز به شبکه آرماتور مورداستفاده قرار گرفت و مقاومت خمشی قابل توجه روفیکس مهندسین را بر آن داشت که با قرار دادن آن بر روی تیرهای فرعی و ریختن بتن بر روی آن این محصول را به عنوان قالب و همین طور بخشی از فولاد تقویتی مورداستفاده قرار دهند چراکه ترکیب بتن با روفیکس از طریق درگیر شدن بتن در شبکه های آن مقاومت قابل توجهی را در مقابل بارگذاری از خود نشان می دهد. تحولی که پس از تغییرات فوق پدید آمد موجب شد که از این محصول در دو زمینه مختلف بهره برداری شود: 1-اجرای سقف کاذب با حذف کامل و یا به حداقل رساندن میلگرد و درگیر کردن اندود گچ یا سیمان از زیر با شبکه های آن 2-قرار دادن روفیکس روی تیرها و اجرای یک لایه بتنی بر روی آن سیستم سقف روفیکس مشابه سقف های مرکب بتنی (کامپوزیت )می باشد، در این سیستم تیرهای فرعی که بافاصله یک متری از یکدیگر قرارگرفته اند، به صورت عمود بر تیرهای اصلی (پل ها)قرارمی گیرند،روی تیرهای فرعی برش گیرها نصب می گردند و وظیفه برش گیر انتقال نیروی افقی از پوشش بتنی سقف به تیرهای فولادی می باشد. برش گیرها درواقع نقش مهار را بازی می کنند و از جدا شدن پوشش بتنی از روی تیر جلوگیری به عمل می آورند. لازم به ذکر است امروزه از اتصالات برشی گوناگونی همچون گل میخ ، مارپیچ، ورق تخت و انواع پروفیل ها استفاده می شود. در این سیستم به دلیل ویژگی های خاص سقف و به منظور ایجاد سهولت در اجرا، از گل میخ به عنوان برش گیر استفاده می شود. برش گیرها را می توان جهت سهولت اجرا قبل از نصب تیرها روی آن نصب نمود اما معمولاً این عمل به 2 دلیل بعد از نصب تیر صورت می گیرد: 1- امکان کنده شدن گل میخ ها در حین انتقال تیر وجود دارد 2- وجود گل میخ ها دست و پاگیر می باشد. به عبارت دیگر قالب روفیکس یک صفحه مشبک فلزی است که تعدادی هفت ناودانی به شکل Vو تعداد حداقل 7000 شبکه در هر مترمربع به منظورت امین صلبیت خمشی درروی آن تعبیه شده است، این قالب به صورتی روی تیرهای فرعی واقع می شود که جهت پروفیل ها بر جهت تیرهای فرعی عمود باشد.در محل های قرارگیری گل میخ ها نیز قالب را سوراخ نموده و گل میخ را از این سوراخ عبور داده،تا تمام قالب به طور کامل در تماس با بال فوقانی تیرهای فرعی قرار گیرد، سپس شبکه آرماتور موردنیاز با فواصل لازم ،بر اساس نتایج حاصل از محاسبات، روی تیرها قرارگرفته و پس ازآن اقدام به بتن ریزی باضخامت لازم می کنند . در این سیستم نیاز به نصب قالب نیست چراکه صفحه فلزی روفیکس عملکرد یک قالب ثابت را دارد. به دلیل قرارگیری لایه روفیکس در تحتانی ترین قسمت سقف (ناحیه تنش کششی حداکثر) و درگیر و قفل شدن با بتن (به دلیل وجود سوراخ ها)،این لایه فلزی می تواند بخشی از تنش های کششی بارگذاری را تحمل نموده و از حجم آرماتورهای کششی بکاهد.پس از اجرای سقف پوشش بتنی جزئی از بال فشاری تیر شده ،درنتیجه محور خنثی مقطع به سمت بالا حرکت نموده و ظرفیت کششی مقطع افزایش می یابد . در چنین طرحی علاوه بر اینکه پوشش بتنی به منزله سقف ساختمان عمل می کند، باعث کاهش سطح مقطع تیر فولادی نیز می شود. مزایای استفاده از سقف روفیکس سرعت و سهولت اجرا: عدم نیاز به قالب بندی و شمع بندی سقف ،عملیات اجرا را آسان نموده و علاوه بر آن اجرای هم زمان چند سقف در ساختمان های مرتفع را ممکن می سازد. همچنین به دلیل عدم نیاز به کارگر ماهر مانند قالب بند و انجام آن توسط کارگران ساده ساختمانی به راحتی صورت می گیرد. ایمنی: هم زمان با نصب قالب روفیکس روی تیرها درواقع یک شبکه ایمن زیر پای عوامل اجرایی ایجادمی گردد که از سقوط افراد و اجسام جلوگیری می کند فرم پذیری : فرم پذیری آسان قالب ثابت روفیکس ،امکان اجرای فرم های پیچیده معماری را بدون نیاز به قالب بندی های پیچیده و پرهزینه فراهم می آورد اقتصادی سازه: کاهش بار مرده سقف تأثیر زیادی در محاسبات گذاشته و کاهش ابعاد اسکلت سازه از پی تا تیر و ستون و بادبند و...را به دنبال خواهد داشت که این امر سازه را هرچه بیشتر به سوی اقتصادی شدن سوق خواهد داد. در زیر محاسبات مربوط به بار مرده سقف روفیکس ارائه گردیده است همچنان که مشاهده می گردد، وزن واحد سطح این سقف(kg/m sup2; 230) در حدود نصف وزن سقف تیرچه و بلوک سفالی می باشد. 5.کاهش وزن و تأثیر آن در رفتار استاتیکی و دینامیک سازه 6.سهولت حمل ونقل و کاهش ضایعات و اشغال فضای کم: برخلاف مصالحی همچون آجر و بلوک حمل ونقل و بارگیری و تخلیه قالب روفیکس، ضایعاتی در برندارد و انبار کردن روفیکس فضای بسیار کمی را در کارگاه اشغال می نماید. 7.عدم تخریب شرایط محیط زیست: مصالح مصرفی در این نوع سقف کمترین آسیب را به عناصر برگشت ناپذیر طبیعت همچون خاک وارد می سازند. 8.سهولت عبور لوله های تأسیساتی: عبور لوله های تأسیساتی از زیر سقف و اجرای آسان سقف کاذب برای پوشش این لوله ها علاوه بر سرعت و سهولت در کار از افزایش وزن سقف به دلیل انباشت پوکه در حالت مربوط به عبور لوله های تأسیسات از روی سقف جلوگیری می کند. 9 . عایق حرارتی : هوای مسدود مابین سقف روفیکس و سقف کاذب ، عایق خوبی در برابر مبادلات حرارتی محسوب می گردد. 10.افزایش استحکام سازه: قرار گرفتن روفیکس در سطح زیرین دال،یعنی در ناحیه حداکثر کششی و قفل شدن بتن در شبکه های آن موجب می شود که تنش های حاصل از بارگذاری به ناودانی های روفیکس منتقل شوند . برخلاف شبکه میلگرد که در آن میلگردها مستقل از یکدیگر عمل می کنند ناودانی های روفیکس از طریق شبکه آن به هم متصل و سبب ایجاد یک سطح یکپارچه فولادی می شوند. بارگذاری های متعدد بیانگر آن است که ترکیب بتن با روفیکس درصورتی که متراکم کردن بتن و درگیری آن با شبکه های روفیکس به نحو مطلوبی انجام شده باشد، می تواند در حذف و کاهش آرماتور مؤثر واقع شود. 11.آکوستیک : ازآنجاکه اجسام جامد صدا را بهتر از گازها منتقل می کنند در سقف های بتنی مرکب تنها محیط جامد برای عبور صدا ،مقطع نازک جان تیرهای آهنی است و قسمت اعظم انرژی صوت به هنگام عبور هوای مسدود داخل سقف جذب و به انرژی حرارتی تبدیل می گردد و نهایتاً میزان ناچیزی از آن به طبقه زیر می رسد.بنابراین میزان انرژی صوتی که مابین طبقات منتقل می شود در سقف های مرکب کمتر از سقف های ضربی و بلوک سفالی است. معایب سقف روفیکس: ;نیاز به بتن با اسلامپ پایین خارج شدن آب بتن (برای جلوگیری از خروج آب بتن زیر آن یک نایلون پهن می کنند که البته این کار درگیری بتن با روفیکس را کم می کند) قیمت بالاتر نسبت به قالب بندی معمولی موارد مصرف روفیکس: 1-اجرای دال مرکب(در ساختمان های اسکلت فلزی) 2-سقف قوسی 3-جایگزین بلوک سفالی و کاهش وزن سقف 4-اجرای پله: ازآنجاکه اجرای پله به کمک روفیکس نیازی به قالب بندی نداشته و به سرعت انجام می گیرد لذا بلافاصله پس از ساخت اسکلت می توان کلیه پله ها را اجرا و امکان دسترسی آسان به همه طبقات ر ا برای کارگران فراهم کرد و به دلیل انعطاف پذیری روفیکس می توان فرم های مختلف پله را ایجاد کرد. 5-دیوارهای تقسیم کننده داخلی و دیوارهای خارجی به صورت دولایه با عایق حرارتی 6-ساخت مخازن 7-دیواره کانال ها،استخرها،مخازن زیرزمینی : به کمک انعطاف پذیری قالب روفیکس مشکل ساخت قالب بندی های مشکل را حل کرده و در بسیاری از موارد سبب صرفه جویی آرماتور نیز می گردد. 8-دیوار حائل 9-درزهای اجرایی(پیوندگاه ها) 10- در صنایع پل سازی: با استفاده از روفیکس در استفاده از ورق های فولادی تا 40 درصد صرفه جویی می شود. 11-پوشش تونل : به صورت حائل برای جلوگیری از ریزش جداره داخلی و برای پوشش بتنی جداره تونل 12-جعبه ستون ها 13-جلوگیری از فرسایش خاک : به کمک قرار دادن روفیکس روی سطوحی مانند سطوح خاکی کنار جاده ها،زیر پایه پل ها و یا کنار کانال های آب رسانی و اجرای یک لایه بتنی بر روی آن روشی آسان و سریع برای ساخت سطحی مقاوم و مسلح است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 9651فهرست مطالب شماره 9651
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×