20 سال از سال 1376

شهر : قشم

چاپ در شماره 313 پیام ساختمان ، مورخ 1396/05/14

دیدار با شما در هفدهمین نمایشگاه بین امللی صنعت تهران ساختمان ومحل نمایشگاهای بین المللی تهران سالن 35a-زمان 24-21 مردادماه 1396

محصولات و خدمات :
  • لوله و اتصالات

#لوله_و_اتصالات_فلزی_گالوانیزه_چندلایه_پکس_پولیکا

×