خط لوله مقاوم در حوادث طبیعی

محققان جی اف ایی هولدینگز ژاپن لوله ای ساخته اند که می تواند در برابر زلزله و هر نوع بلای طبیعی دیگر دوام بیاورد. این لوله به منظور به کارگیری در سیستم شبکه آب رسانی کالیفرنیا ساخته شده و این شبکه را از هر نوع صدماتی محفوظ نگه می دارد. محققان دانشگاه کرنل آمریکا، پیش از تائید لوله ها، به بررسی آن ها پرداختند. آن ها در این آزمایش، حدود 5/8 متر خط لوله، زیر 80 تن خاک مدفون کرده و آن را تحت تأثیر زلزله ای شبیه سازی شده قراردادند. این نوع زلزله که معمولاً با جابه جایی صفحات پوسته زمین و لغزیدن آن ها به روی هم به وجود می آید و زمین را دچار تغییر شکل می کند، معمولاً موجب ترک و حتی شکستگی در لوله های کار گذاشته زیرزمین می شود. در این بررسی، محققان به روی اطراف زمین خط لوله کار گذاشته شده، فشار آورده و لوله را تحت خم شدگی قراردادند. لوله در برابر این فشار توانست تا حدود نیم متر دوام آورد و خود را با شرایط جابه جایی زمین وفق دهد و دچار ترک و نشتی نشود. سازندگان این لوله می گویند، لوله تولیدی آن ها، سه برابر بهتر از لوله های استاندارد ساخته شده است و امیدوارند که این فن آوری موفقیت آمیز عمل کرده و جلوی ازکارافتادن شبکه آب رسانی را بگیرد. ضخامت این لوله ها بیش از 177 سانتی متر است. این لوله ها به منظور مقاومت در برابر فشار و خم شدگی، از طرح ساختاری موج منحصربه فردی استفاده می کند. این ویژگی موج، کنار خط لوله کار گذاشته می شود تا در برابر تغییر شکل، زمین ناشی از زلزله، توفان و سیل ها مقاوم باشد. ازآنجایی که نتیجه بررسی این لوله ها عالی بود، آن ها می توانند گزینه ای جدید برای تأمین مطمئن آب برای بیشتر نواحی که در معرض صدماتی چون زلزله و توفان هستند، باشند. قرار است، سیستم شبکه رسانی لوس آنجلس به این لوله ها مجهز شود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 273فهرست مطالب شماره 273
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×