لوله کشی آب ساختمان

لوله کشی آب ساختمان با توجه به مجتمع یا تک واحدی بودن ساختمان و یا بسته به مورد کاربری آن (مسکونی باشد یا تجاری) می تواند بسیار متنوع باشد. در تمامی انواع مسیر آب مصرفی پس از اتصال به کنتور، به شیر یکطرفه قطع و وصل در ورودی ساختمان متصل می شود. به گزارش پیام ساختمان، در لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان، آب معمولاً از یک انشعاب اصلی وارد لوله تقسیم کننده می شود و بعدازآن توسط یک یا چند مسیر جداکننده وارد ساختمان های چند واحدی یا تک واحدی شده و انشعاب های آب سرد و گرم مصرفی، برای ورود به هر واحد در نظر گرفته می شود. شیرهای اصلی شیرهای اصلی ترموستاتیک بیشتر در ساختمان های تجاری به کار می روند و به مقادیر آب زیادی نیاز دارند. این شیرها آب خروجی از دیگ یا آبگرمکن را به دمای پایین تری تعدیل می نمایند. برای مثال یک شیر اصلی در یک هتل یا یک آپارتمان برای تعدیل آب 180 درجه فارنهایت که از یک دیگ خارج می شود به دمای حداکثر 140 درجه فارنهایت به کار می رود. شیر اصلی، اولین شیری است که در سیستم به کار می رود هرچند که این شیر مصرف کننده در برابر سوختن یا تاول زدن محافظت نمی کند. چراکه این شیر در هنگام نصب بر روی یک درجه حرارت معین تنظیم می شود و باعث می شود که دمای آب ورودی مطابق با دمای برنامه ریزی شده باشد. در بسیاری از موارد شیر اصلی در طبقه اول یا طبقه همکف قرار می گیرد؛ یعنی تا حد امکان در نزدیکی منبع تأمین آب گرم . وقتی که دمای آب توسط شیر اصلی تعدیل شود با تکیه بر سیستم گردش مجدد می توان از تأمین دمای موردنظر برای آب اطمینان حاصل نمود. شیر یک طرفه شیرهای یک طرفه معمولاً بعد از کنتور آب، روی خط تغذیه آب سرد، قبل از آب گرم کن و مواردی دیگر استفاده می شود. شیر یک طرفه باید فقط در یک جهت به آب اجازه عبور دهد و از نوع فنردار با نشیمن آب بند باشد. شیر خلاشکن شیر یا وسیله مکانیکی خلاشکن عمل مکش سیفونی را حذف می کند این وسیله روی شیر فشاری آب شست و شوی کاسه توالت، روی خط تغذیه آب بهداشتی به ماشین لباس شویی و ظرف شویی نصب و در صورت قطع جریان آب شهر جلو برگشت جریان را می گیرد. لوله کشی آب سرد و گرم لوله های آب برابر نقشه ها و فهرست مقادیر کار باید از برنج ، مس، چدن، آهن نرم یا فولاد و همراه بااتصالی های مناسب باشند و مورد تصویب قرار گیرند. همه لوله ها و اتصالی های آهنی و فولادی دنده دار باید گالوانیزه باشند. حداکثر فشار کار تأسیسات آب رسانی با در نظر گرفتن اثر ضربه آب و خوردگی لوله باید از فشار کا ر لوله ها که در استاندارد های مربوط یا توسط سازندگان توصیه شده بیشتر نباشد. لوله ها را باید به موازات هم کار گذاشت . فاصله آن ها از یکدیگر باید به اندازه ای باشد که عایق کاری کامل لوله ها و دسترسی به شیرها برای بازدید و تعمیر میسر باشد. لوله هایی که از داخل یا از زیر دیوارهای رد می شوند باید در برابر خطر شکستگی محافظت شوند. لوله هایی که در خارج ساختمان یا در دیوارهای خارجی ساختمان نصب می شوند باید در برابر یخبندان محافظت شوند. در داخل سوراخ هایی که برای گذر لوله ها از دیوارها ، کف ها و سقف ها در داخل یا خارج ساختمان ایجاد می شود، باید غلاف فلنج داری از فلز یا دیگر مصالح مقاوم در برابر موش خوردگی کار گذاشته شود. این غلاف های باید به طور محکمی در محل نصب شوند ولوله ها به راحتی از داخل آن ها بگذرد و از عبور موش جلوگیری نماید. از نصب لوله ها به موازات پی ها و یا خارج دیوارهای باربر، در فاصله ای کمتر از آن ها خودداری شود. شیب بندی لوله های افقی باید بدون اینکه شکم بدهند یا قوز بردارند در حداکثر ارتفاع ممکن نصب شوند. لوله های افقی باید شیب یکنواختی دست کم برابر 1 سانتیمتر در 1000 سانتیمتر به سمت نقاط پایین لوله کشی داشته باشد تا هنگام لزوم بتوان آن ها را خالی کرد. هرگاه به علت زیاد، تأمین شیب پیستونه میسر نباشد، می توان نقاط تخلیه فرعی دیگر ی در طول مسیر لوله ایجاد کرد و لوله را از این نقاط به طور قائم به تراز بالاتری برد. انشعاب ها باید به سمت لوله های قائم یا لوله های اصلی شیب داشته باشند. در پایین ترین نقطه لوله های قائم و در نقاط تخلیه ، شیر تخلیه برنجی نصف یا یک مغزی و درپوش پیش بینی شود. می توان از لوازم بهداشتی که به پایین ترین نقطه لوله های قائم وصل باشند به جای شیر تخلیه استفاده کرد. رنگ کاری همه لوله هایی که در آن ها آب غیرقابل شرب جریان دارد باید بارنگ زرد مشخص شوند. تطبیق با رشته های دیگر کار پیش از نصب لوله ها باید نقشه های لوله کشی با نقشه های معماری – ساختمانی مکانیکی و برقی تطبیق و مسیر دقیق لوله های مشخص شود. اگر تناقضی پیش آید و تغییری در نقشه ها لازم شود، باید ضمن مشورت با اجراکنندگان رشته های دیگر کار محل و ارتفاع جدید لوله ها مشخص شود و تغییرات پیشنهادی به تصویب رسد. طرح نهایی مسیر لوله ها باید به اجراکنندگان رشته های دیگر کار داده شود تا کارهای خود را با آن هماهنگ سازند به نحوی که لوله های آب ، لوله های برق و مجاری هوا باهم تداخل نداشته باشند و مانع باز شدن کامل درها نشوند و در ارتفاع بالاتر از تراز از سر گیر قرار گیرند. گذر لوله از بالای دستگاه های برقی از کار گذاشتن لوله های آب و فاضلاب در بالای دستگاه های برقی خود داری شود؛ و در زیر این لوله ها سینی مسی قطره گیر قرار گیرد. محافظت لوله های سرباز لوله ها را باید تمیز و بدون پوسته رنگ نگهداشت. هنگام تعطیل کار روزانه انتهای باز لوله ها با درپوش های موقت، کرباس یا دیگر مواد تصویب شده بسته شود. تا از ورود مواد خارجی به داخل لوله و ماندن آن ها در آنجا جلوگیری شود. اتصال به دستگاه ها محل اتصال و اندازه لوله ها که در نقشه ها نشان داده شده، تقریبی است . محل و اندازه دقیق این اتصالات و شیرهای آن باید طبق نقشه ها کارگاهی تصویب شده باشد. اندازه لوله ها نباید از اندازه دهانه خروجی که روی دستگاه پیش بینی شده، کوچک تر باشد. شیرها باید درجاهایی نصب شوند که دسترس به آن ها برای کار یا تعمیر آسان باشد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 329فهرست مطالب شماره 329
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×