سوپر پایپ(سوپر درین)(سوپرفیکس)

عرضه ی سیستم فاضلابی سوپردرین V با ونت متفاوت، لوله های تلفیقی سوپرپایپ، سیستم های تاسیساتی سوپروالو، رایزر سیستم،گرمایش کفی، سوپرفیکس و پمپ های ویلو

کالاهای سوپر پایپ(سوپر درین)(سوپرفیکس)
کاتالوگ
نمایشگاه اردبیل خرداد 1396
نمایشگاه-اردبیل-خرداد-1396

385
نمایشگاه اردبیل خرداد ۹۶ روز سوم
نمایشگاه-اردبیل-خرداد-روز-سوم
×