بلوک سفال

قیمت : 50 ريال

تولید و توزیع کننده :
انواع آجر نما ( سوراخ دار) در رنگهای زرد و قرمز (شیل)
آجرنما 4 سانتی
آجرنما 5 سانتی
آجر نما 5.5 سانتی
آجر نما 7 سانتی
انواع بلوک دیواری :
بلوک تیغه ای 10*20*20
بلوک تیغه ای 15*20*20
بلوک تیغه ای 20*20*20
بلوک سقفی :
بلوک سقفی 25*20*40
بلوک سقفی 25*25*40

#مصالح_پایه

×