آجر سفال یزد

تولید کننده انواع آجر نما ، سفال دیواری (بلوک تیغه ) و بلوک سقفی
آجر نما 4*10*21 زرد و قرمز ( فله و پالت)
آجر نما 5*10*21 زرد و قرمز ( فله و پالت))
بلوک تیغه 10*20*20
بلوک تیغه 15*20*20
بلوک سقفی 25*20*40
بلوک سقفی 20*20*40
فندوله ( فوندوله )
آجر فشاری ( آجر زبره )
آجر سه گل ( 3 گل )

×