خانه سقفی

در رقابتی برای هشت خانه در چیبای ژاپن، معماران Betillon/Dorval‐Bory طرحی ارائه دادند که سبک زندگی جدیدی را معرفی میکند. در این طرح از تحلیل Junichiro Tanizaki در اثر معروفش «ستایش سایه ها» الهام شده و در واقع پیشنهاد طرح هشت خانه آنها متشکل از هشت سقف است. کف این خانه از سطح زمین فاصله دارد و بالاتر از آن ساخته شده که میتوان از فضای زیر ساختمان به عنوان پارکینگ وسایل نقلیه، دسترسی به باغچه و داشتن چشم انداز پیوسته به زمین استفاده کرد. این خانه ها همانند Villa Latapi، از خیابان جداشده اند اما با پنجره ای که فقط با یک چهارچوب مشخص شده ، به باغ وسیعی چسبیده است. این تیرچه های چوبی نور زیادی را به داخل راه میدهند اما از طرفی ساکنان، حریم خاصی نخواهند داشت. چهارخانه در پروژه وجود دارند: خانه بزرگ خانوادگی + کنج 250 مترمربع، خانه بزرگ 147 مترمربع، خانه متوسط 128 مترمربع و خانه کوچک 95 مترمربع. بعضی از خانه ها دوبلکس هستند و اتاق خواب ها در طبقه دوم قرار دارند. اتاق خواب های طبقه بالا با پانل های شیشه ای جداشده اند و نور به راحتی از آنها میگذرد. بلوک های مرکزی شبیه به خانه هایی سفید و کوچک داخل یک خانه دیگر هستند که زیر این سقف بزرگ پناه آورده اند.برای از بین بردن شیب کم زمین آن محل، در اطراف خیابان کمی خاک ریزی کردیم.سطح بالاتر ساختمان سراسر یکسان است و تنها فضای زیر ساختمان و باغ، تغییرات توپوگرافی دارند.این طراحی صرفه جویی های زیادی در مصالح، هزینه های ساخت و همچنین انرژی دارد و مشتاق تنظیمات فضایی، سازماندهی های مجدد و پیشرفت های ممکن است. به عنوان مثال، کنج های ساختمان، فضاهای عجیب و جالبی هستند که بعضی مواقع در خانه گنجانده میشوند و برخی اوقات نیز فضای جمعی مشترکی برای بازی بچه ها هستند.این خانه ها شما را به خلاقیت دعوت میکنند و به دوران کودکی بازمیگردانند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 161فهرست مطالب شماره 161
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×