مسئولیت مجریان لوله کشی

مسئله اصلی این است که مجریان لوله کشی شناسنامه دار شوند تا بدانیم فرایندی که در جایی اتفاق می افتد توسط چه کسی و در کجا در حال انجام است تا در آینده قابل پیگیری باشد. زیرا در حوادث و مواردی که آینده در سیستم لوله کشی گاز و آب اتفاق می افتد یکی از مسئولان مجریان لوله کشی هستند. بنابراین اگر مجری، مکان و موقعیتش در آینده مشخص نباشد، دسترسی به آنها عملاً غیر ممکن است و باعث تضییع حقوق عمومی می شود.

مجری همواره در خصوص کلیه مسائل مربوط به لوله کشی از قبیل استفاده از مصالح و غیره حتی در صورت تایید مهندس ناظر، مسئول است. این موضوع در مبحث 17 مقررات ملی ساختمان آمده است. مدرس دوره های آموزش ارتقای پایه مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان ضمن بیان این مطلب گفت: در صورت تخطی مجری از مقررات ملی ساختمان، مهندس ناظر می تواند از ادامه کار او جلوگیری کرده و در صورت لزوم گزارش را جهت استیفای حقوق به مراجع ذی صلاح پیش بینی شده در قانون منعکس نماید. مهندس رامین قاسمی اصل تصریح کرد: اگر قرار باشد مجریان تجربی توسط اتحادیه بررسی و تایید شوند باید یک ارتباط متقابل برای بررسی تخلف مجری و ناظر ایجاد شود زیرا تخلفات ناظر در شورای انتظامی و تخلفات مجری در اتحادیه بررسی می شود این دوگانگی ممکن است بعدها مشکلاتی ایجاد کند. وزارت راه باید برای بررسی تخلفات مجری و ناظر، یک روش اجرایی هماهنگ طبق اختیارت قانونی خود اتخاذ نماید. وی در عین حال گفت: برکات حضور در اتحادیه بسیار زیاد است؛ اولاً مجریان شناسائی می شوند دوماً اگر در این مجموعه فردی برخلاف ضوایط کار کند اتحادیه از طریق اهرم های قانونی جلوی آن را بگیرد سوم نرخ گذاری یکسان برای کار در سیستم اتحادیه است. این موضوع می تواند یک امنیت شغلی برای مجریان ایجاد کند. ضمن اینکه همین اطلاعات و مبنای قیمت گذاری می تواند از طریق تفاهم نامه های مالیاتی باعث انعکاس دارایی افراد شود و سهم مالیات آنها به شیوه قانونی دریافت شود که در واقع کمک به اقتصاد کشور خواهد بود. به گفته قاسمی، مسئله اصلی این است که مجریان لوله کشی شناسنامه دار شوند تا بدانیم فرایندی که در جایی اتفاق می افتد توسط چه کسی و در کجا در حال انجام است تا در آینده قابل پیگیری باشد. زیرا در حوادث و مواردی که آینده در سیستم لوله کشی گاز و آب اتفاق می افتد یکی از مسئولان مجریان لوله کشی هستند. بنابراین اگر مجری، مکان و موقعیتش در آینده مشخص نباشد، دسترسی به آنها عملاً غیر ممکن است و باعث تضییع حقوق عمومی می شود. مدرس دوره های آموزش ارتقای پایه مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان خاطرنشان کرد: مهم نیست چه کسی این کار را انجام می دهد، مهم برکات کار و تامین امنیت ساختمان و ساکنان آن است زیرا در نهایت منفعت این کار نصیب تمام آحاد جامعه خواهد شد و همه یاد می گیرند برای دریافت خدمات درست به کدام مرجع مراجعه کنند و ضوابط کار کجاست.
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×