قیمت روز انواع آجر

قیمت-روز-انواع-آجر

انواع آجر سفال تیغه

نام واحد نوع بسته بندی قیمت
آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه) دانه ای 5٫5*10*21٫5 115
آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه) دانه ای 5*10*20 120
آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه) دانه ای 5٫5*10*21٫5 105
بلوک سقفی 25 تهران دانه ای 40*25 1,100
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه ) دانه ای 15*20*20 205
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) دانه ای 10*20*20 145
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) دانه ای 7*20*20 140
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای 10*20*25 بدون یونولیت 310
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای 10*20*25 یونولیت دار 425
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای 15*20*25 بدون یونولیت 440
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای 15*20*25 یونولیت دار 510
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای 7*20*25 بدون یونولیت 300
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای 7*20*25 یونولیت دار 440
سفال تیغه طرح فوم دانه ای 10*20*25 340
سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) دانه ای 10*20*20 130
سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) دانه ای 15*20*20 190
سفال تیغه یزد (بدون کرایه) دانه ای 7*20*20 130

انواع آجر فشاری و بهمنی

نام واحد نوع بسته بندی قیمت
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) دانه ای 4٫5*9*18٫5 95
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) دانه ای 5٫5*10*21٫5 115
آجر بهمنی یزد (بدون کرایه) دانه ای 4٫5*10*19 85
آجر بهمنی یزد(بدون کرایه) دانه ای 5٫5*10*21٫5 105
آجر فشاری ماشینی(کرایه) تن 5*10*20 62,000
آجر فشاری کوره ای(کرایه) تن 5*10*20 68,000
آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه) دانه ای 21٫5*10*5٫5 220
آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه) دانه ای 5٫5*10*21٫5 230
آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه) دانه ای 4*10*21٫5 240
آجر 10 سوراخه تهران(کرایه) دانه ای 5*10*20 120
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×