رقص آجرها

یک ساختمان مسکونی دارای نمای تمام آجر در شهرک اکباتان جایزه آجر 2015 بریتانیا را نیز به خود اختصاص داد. این ساختمان در مراسم جایزه معمار سال 94 به عنوان پروژه تقدیر شده بخش آپارتمان مسکونی شناخته شد. شیوه چینش آجرها (که از آن به رقص آجرها نام برده شده است) در نمای این ساختمان طوری است که ضمن حفظ حریم خصوصی ساکنان، امکان استفاده از هوا و نمای بیرون نیز فراهم شده است. نوآوری معماران این ساختمان و تلاش برای تلفیق سنت ایرانی و همگام کردن آن با نیازهای انسان امروز دلیل برجسته شدن و دریافت جوایز بوده است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 230فهرست مطالب شماره 230
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×