menu

ثبت آگهی رایگان

نکات مهم در اجرای سقف کوبیاکس

کد مطلب : 3540بخش اولاجرای سقف کوبیاکس بسیار ساده است اما با توجه به اینکه سیستم دال کوبیاکس، سیستمی نوین و جدید است؛ بنابراین رعایت دقیق اصول و جزئیات اجرایی الزامی است. بدیهی است در صورت عدم دقت در به کار بردن الزامات اجرایی، مشکلات و مسائلی در کیفیت سازه نهایی رخ خواهد داد و از عملکرد مطلوب سازه در طول بهره برداری و در هنگام زلزله خواهد کاست.به منظور سهولت اجرایی و حمل ونقل گویهای پلاستیکی، آنها در کیج ماژول های مفتولی ثابت میشوند. طول کیج ها تا 5/2 متر است. البته در بعضی موارد با توجه به اندازه گویها ممکن است این طول کوچک تر باشد. پس از قالب بندی سقف، آرماتورهای خمشی مش پایین نصب میشوند. سپس کیج ماژول ها بر روی مش پایین قرار میگیرد. در این مرحله لازم است کیج ها در فواصل تقریبی 100 سانتیمتر توسط مش پایین مهار گردند. درنهایت شبکه آرماتور فوقانی اجرا میگردد. درصورتیکه از کیج ماژول با ابعاد مناسب استفاده گردد، خود کیج ماژول میتواند به عنوان فاصله نگهدار استفاده شود و نیازی به استفاده از فاصله نگهدار بین دو شبکه آرماتور بالا و پایین سقف نیست. همچنین برای بتن ریزی سقف تدابیر خاصی باید به کاربرده شود. در این مقاله قالب بندی و روش اجرای شبکه آرماتور زیرین توضیح داده میشود و در مقاله بعد مراحل کیج گذاری، اجرای شبکه آرماتور فوقانی، اعمال خیز منفی، بتن ریزی و قالب برداری توضیح داده خواهد شد.قالب بندیقالب بندی سقف کوبیاکس مشابه دال تخت میباشد. تمیز بودن و عدم انحنا در قالب، درزبندی مناسب جهت جلوگیری از خروج شیره بتن، آغشته نمودن قالب به روغن مخصوص جهت عدم چسبندگی بتن به قالب الزامی است. در لبه سقف ها و کنسول ها باید جک های نگهدارنده به تعداد کافی نصب شود، تا از وقوع خیز نامطلوب در این نواحی جلوگیری گردد.اجرای شبکه آرماتور زیریناز فاصله نگهدارهای (اسپیسر) مناسب به تعداد کافی باید استفاده شود. تعداد مناسب بین 4 تا 6 عدد در مترمربع میباشد. در هنگام روغن کاری سطح قالب باید تمهیدات لازم جهت جلوگیری از آلودگی آرماتور شبکه زیرین در نظر گرفته شود. ترتیب قرار گرفتن آرماتور دو راستا در شبکه زیرین با توجه به امتداد کیج گویهای کروی مشخص میشود. این ترتیب باید مطابق ‏شکل باشد.

انتهای خبر/پیام ساختمان

چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 227

فهرست مطالب شماره 227

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

در این زمینه بیشتر بخوانیم :

×