ربات آجرچینی که در دو روز یک خانه می سازد

مارک پیواک، مهندس استرالیایی، ربات آجر چین تمام اتوماتیکی را توسعه داده است که میتواند تنها در دو روز یک خانه بسازد!این ربات به نام هادریان شناخته میشود و این نام از امپراتوری رومی که دیوارهایی دفاعی در انگلیس ساخت، گرفته شده است. ربات آجرچین هادریان میتواند در 24 ساعت شبانه روز به کار خود ادامه داده و در هر ساعت یک هزار آجر بچیند. این ربات تنها طی یک سال میتواند 150 خانه بسازد. پیواک مدعی است که پس از یک دوره ده ساله پژوهش و توسعه نخستین ربات آجر چین تمام اتوماتیک جهان را ساخته است.آجرچینی یکی از باستانیترین پیشه های بشریت محسوب میشود اما این کار کمرشکن بسیار زمان بر است و میتواند آسیب دیدگی کارگران را به همراه داشته باشد. در مقابل، ربات هادریان بدون وقفه فعالیت خود را ادامه داده و از طراحی به کمک رایانه (CAD) سه بعدی برای به حداقل رساندن ضایعات و تضمین دقت به میزان یک صدم در هر اینچ بهره ببرد.این دستگاه از یک طراحی CAD برای تعیین محل و اندازه هر آجر پیش از شکستن آن استفاده میکند و با یک بازوی تلسکوپی 28 متری آجرها را سر جای خود قرار داده و با ملات محکم میکند.در شرایطی که ربات هادریان میتواند به معنای خانه سازی مقرون به صرفه تر در آینده باشد اما تاریخ نشان داده است که اتوماسیون میتواند به از دست دادن شغل نیز منجر شود. بااین وجود، به اعتقاد پیواک میانگین سن آجر چین ها رو به افزایش است و جذب نیروی جوان برای انجام چنین کارهایی دشوارتر از گذشته شده است. ازاین رو، ربات هادریان در مناطقی که با کمبود نیروی کار فعال در این زمینه مواجه هستند میتواند به خوبی قابلیت های خود را نشان دهد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 213فهرست مطالب شماره 213
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×