شهر آجر مرمری شد

250 هکتار بافت تاریخی دزفول از یک سو به دلیل نبود مرمت و ساماندهی و از سوی دیگر به واسطه ساخت وسازهای گسترده در حال نابودی است. آن طور که فعالان میراث خوزستان خبر داده اند این ساخت وسازها به قدری غیراصولی و سلیقه ای رشد تصاعدی پیدا کرده که شهر آجری ایران را تبدیل به شهر مرمر کرده است. «عاطفه رشنویی» معاون میراث فرهنگی استان خوزستان در رابطه با تخریب های گسترده و توسعه ساخت وسازها در بافت تاریخی دزفول گفت: تمامی بافت تاریخی دزفول تخریب شده و این تخریب ها از 5 سال گذشته به شدت افزایش پیدا کرده است. او که از دیماه سال گذشته در معاونت میراث فرهنگی استان خوزستان مشغول به فعالیت شده معتقد است، در این چند سال اخیر مسئولان شهری تا جایی که توانسته اند مجوز ساخت وساز داده اند و همین اتفاق سبب تخریب های جدی در بافت تاریخی دزفول شده است. بافتی که 28 محله دارد و اکثر بناهایش تا همین چند سال اخیر آجری بود. رشنویی به اقدامات بازدارنده ای اشاره میکند که اداره میراث فرهنگی خوزستان برای جلوگیری از تخریب های بیشتر در نظر گرفته است و گفت: هم اکنون جدای از اینکه به تمامی ادارات شهرستان دزفول نامه زده شده که از صدور مجوز تخریب خودداری کنند در معاونت میراث فرهنگی استان خوزستان گروهی تشکیل شده تا با بررسی بافت 250 هکتاری دزفول به ارزیابی فرصت ها و نقاط ضعف بافت بپردازند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 204فهرست مطالب شماره 204
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×