خواسته مکعب آجری از جعبه جادویی

ساختمان ها روی شیب 45 درجه ساخته شده اند. آنهایی هم که ماشین دارند، به سختی در شیب پارک کرده اند. بالاتر از آخرین خانه، تنها کوه است با بوته هایی که از گرما و بی آبی خشک شده اند. از آنجا به پایین، کوچه های کم عرضی است که شیب بسیار تندی دارند. تعدادی از خانه ها مخروبه اند و خانه های باقی مانده در آستانه فروپاشی. لوله های گاز به ارتفاع بیش از 2 هزار و 500 متر نرسیده است و تنها سیم های بی محافظ برق روی آسمان با هر بادی به رقص در می آیند. بعضی از خانه ها با پرده حصیری، برزنت یا ایرانیت از هم جدا شده اند. با این همه، روی پشت بام بسیاری از خانه ها «دیش های ماهواره» جا خوش کرده اند. اما سازمان صدا و سیما که تنها متولی قانونی پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در سراسر کشور با ده ها هزار نفر پرسنل و سالانه میلیاردها تومان بودجه است و تنها بخش سیمای آن دارای 22 شبکه ملی، 10 شبکه بین المللی و 34 شبکه محلی است از این همه بودجه، شبکه، آنتن و غیره، کمترین سهم را به صنعت ساختمان کشور داده است، آن هم اگر برسد! بی هیچ شکی اختصاص بخشی از برنامه های سازمان صدا و سیما به صنعت ساختمان کشور، خواسته به حقی است که وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی باید به شدت بر آن پافشاری کنند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 195فهرست مطالب شماره 195
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×