استفاده از لوله مقاوم در برابر زمین لرزه

مدیر امور اجرایی طرح های شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران گفت: با همت معاونت مهندسی و توسعه این شرکت، نخستین بار در استان تهران، لوله های چدن داکتیل مقاوم در برابر زلزله جایگزین لوله های متداول چدنی در عملیات آب رسانی شد. علی عندلیب اظهار داشت: این طرح به پیشنهاد دفتر فنی و خدمات مهندسی و با پیگیری امور اجرایی طرح ها برای نخستین بار در آبفای استان تهران در عملیات لوله گذاری بازسازی شبکه آب رسانی ولنجک استفاده شد.وی با تأکید بر اهمیت موضوع حفاظت از سامانه های آب رسانی به عنوان مهم ترین شریان حیاتی تأمین آب شرب شهروندان در برابر بلایای طبیعی افزود: این لوله ها در محل اتصال، دارای یک حلقه مهاری و قطعه قفل شونده دو سر و خارهای درگیر شونده در سر کاسه ای است که پس از اتصال در یکدیگر قفل و مانع جدا شدن لوله ها در حین زلزله و رانش زمین میشود ، ضمن اینکه با توجه به تحمل بالایی که لوله در محل اتصال در برابر فشارهای خارجی دارد، نیاز به استفاده از مهارهای جانبی و پشت بند در محل اتصال ها کاهش مییابد. عندلیب اظهار داشت: با توجه به اینکه خطوط لوله جدید در مقابل فشارهای وارده عملکرد بسیار مثبتی دارند، ازاین پس عملیات آب رسانی در آبفای منطقه یک با استفاده از لوله های جدید انجام خواهد شد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 193فهرست مطالب شماره 193
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×