آجر رستیک

شهر : تهران

قیمت : 3,000,000 ريال

تولید کننده آجرهای نما و کف و دیوار ..... هم آجرهای رستیک.... هم آجرهای نسوز...

#آجر_نسوز_آجر_نسوز_نما

×