بلوک های سبک پومیس ASG

شهر : بروجرد

بلوک های سبک ساده و پلی استایرن دار پومیس با دستگاه های پیشرفته و تمام اتوماتیک اروپا در ایران دارای گواهینامه استاندارد
قیمت انواع بلوک برای مشتری ارسال میشود

#بلوک_بلوک_سبک_بلوک_سیمانی

×