محلول نانو سوپر آبگریز

شهر : تهران

قیمت : 250,000 ريال

محلول نانو اَبَر آبگریز با زاویه قطره 165

قیمت هر لیتر 25/000 هزار تومان میباشد.

استفاده این محلول نانو فوق آبگریز کردن انواع نمای ساختمان ، سنگ ، آجر و سیمان است .

درصورت تمایل همکاری اعلام فرمایید.

#آجر_نسوز_آجر_نسوز_نما

×