طراحی و اجرای استخر-آببندی استخر

شهر : مشهد

اجرای تخصصی انواع استخرها توسط کادر مجرب و حرفه ای شرکت بنیان سازه صورت میپذیر د.ازجمله استخرهای بتنی ، استخرهای کشاورزی و باغی
استخر بهمراه سونا و جکوزی با تاسیسات
طراحی و اجرای استخر صفرتا صد

#تزئینات_و_دکوراسیون

×