بلوک بتنی هوادهی شده(هبلکس AAC)

شهر : مشهد

عاملیت رسمی و نمایندگی فروش هبلکس رضوی:
*فروش بلوک بتنی هوادهی شده(هبلکس) و عرضه هبلکس رضوی:
کارخانه های مشهد و بیرجند
======================
بلوک هبلکس رضوی :
دارای تاییدیه سازمان نظام مهندسی
دارای گواهی نامه فنی مرکز تحقیقات وزارت مسکن و شهر سازی
دارای پروانه استاندارد اجباری
======================
پوشش هر متر مکعب بلوک هبلکس به متر مربع و تعداد بلوک در هر متر مکعب:
بلوک سایز 10 : 10 متر مربع _ 66.7 عدد بلوک در هر متر مکعب
بلوک سایز 12 : 8.3 متر مربع_55.6 عدد بلوک در هر متر مکعب
بلوک سایز 15 : 6.6 متر مربع _44.4 عدد بلوک در هر متر مکعب

#بلوک_بلوک_سبک_بلوک_سیمانی

×