دیوار غیر سازه ای بتنی سبک

چاپ در شماره 361 پیام ساختمان ، مورخ 1398/6/15

کار پذیری اسان- پیچ پذیری بالا- افزایش فضای مفید داخلی- اجرای خشک دیوار- وزن پایین- سرعت اجرای بالا

محصولات و خدمات :
  • دیوار بتنی سبک

#انواع_سقف_عرشه_فولادی

×