فروش انواع اجر

شهر : اصفهان

قیمت : 4,100 ريال

فروش انواع اجر های سفال تیغه ای 8*18
10*20. 15*20 درجه 1 مجهز به خشک کن دارای isoصادرات وصادرات به عراق
ادرس کارخانه کیلومتر 35 جاده ی اصفهان نایین 5 کیلومتر مانده به سجزی روبروی باربری فاتح سعادت سپاهان لنگی 110انتهای جاهدی صنایع اجر خرداداصفهان کارخانه ی اجر کیانی

#آجر_فشاری_آجر_سوراخ_دار_آجر_سفال

×