تولید انحصاری سنگ سفید کوه

شهر : اصفهان

قیمت : 1,400,000 ريال

سنگ ترامیکس سفیدکوه
سفیدترین سنگ نما در ایران
جنسیت استخوانی ، با ساب پذیری فوق العاده
کیفیت عالی و رقابت در قیمت
جایگزین سنگهای گران قیمت در بازار

#سنگ_پوشش_سنگی_قرنیز

×