اجرای لوله کشی گاز و آتش نشانی

چاپ در شماره 345 پیام ساختمان ، مورخ 1397/7/21

شرکت گاز رسانی نگار جوش طوس شماره ثبت414896 به شماره پروانه 152 عضو سازمان نظام مهندسی و اتحادیه تاسیسات و مکانیک تهران اجرای لوله کشی گاز و آتش نشانی(اطفاء و اعلام حریق)در پروژ های مسکونی،تجاری، صنعتی(فشار قوی 2پوندی)با تائیدیه از سازمان نظام مهندسی.(تسویه بعد از اتمام کار)و سازمان آتش نشانی به مدیریت جعفریان

محصولات و خدمات :
  • اجرای لوله کشی گاز،اجرای لوله کشی آتش نشانی
  • پروژه های مسکونی، تجاری، صنعتی

#لوله_کشی(_آب_گاز_و_)

×