بهینه سازی سازه ساختمان

شهر : تهران

قیمت : 1,000 ريال

با هوش مصنوعی و الگوریتم ژنتیک سازه ساختمان را تا 50 هزار بار در کمترین زمان بازطراحی کرده و هزینه ساخت سازه را تا 30 درصد کاهش بدهید

#تزئینات_و_دکوراسیون

×