تولید و فروش ژل میکرو سیلیس-تولید مکمل های بتنی

شهر : مشهد

ژل میکروسیلیس یا مکمل بتن به عنوان یکی از مهم ترین افزودنی های صنعت بتن سازی می باشد. این ماده به شکل ذرات ریز با قطر 0.1 میکرونی هستند که به عنوان ماده سیمانی در بتن مورد استفاده قرار می گیرند و نفوذ پذیری بتن را کاهش می دهند.

تولید و فروش مکمل های بتنی- تولید و فروش ژل میکرو سیلیس
تولید و فروش انواع ژل میکرو سیلیس
تولید و فروش انواع افزودنی های بتن

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید ژل میکرو سیلیس فعالیت دارد و در اختیار مشتریان محترم قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×