menu

ثبت آگهی رایگان

افزایش مقاومت بتن با کاهش کربن

دانشمند ایرانی دانشگاه کانزاس، در تلاش برای ساخت ترکیب مناسب جهت کاهش میزان کربن منتشره بتن و محکم تر کردن آن است. فریدون عطایی، دانشجوی دکترای مهندسی عمران در پژوهش جدید خود که ماه قبل در نشست پژوهش فارغ التحصیلان کپیتول در توپکا ارائه کرده، با افزودن محصولات جانبی سوخت زیستی قصد ساخت سیمان بهتر را دارد. وی می گوید: ایده این پژوهش استفاده از محصولات جانبی تولید اتانول زیستی برای ساخت ماده ای به منظور کاربرد در بتن به عنوان جایگزین موقت سیمان است. با استفاده از این مواد میتوانیم میزان انتشار کربن ناشی از مواد بتنی را کاهش دهیم. برای کاهش انتشار دیاکسید کربن ناشی از تولید بتن، دانشمندان در حال بررسی مواد سازگار با محیط زیست هستند که بتوانند جایگزین بخشی از سیمان پرتلند مورد استفاده در بتن باشند. آنها با استفاده از محصولات جانبی سوخت های زیستی به دست آمده از استوور ذرت، کاه گندم و کاه برنج توانستند به نتیجه مورد نظر خود دست یابند. عطایی می گوید: پیش بینی میشود که تولید اتانول زیستی در آینده به دلیل پایداری آن افزایش یابد و با افزایش این محصول، میزان محصولات جانبی تولید شده نیز افزایش مییابد که میتوان از آن در بتن بهره برد. محققان به ویژه به دنبال محصولات جانبی به دست آمده از اتانول سلولزی هستند که از مواد غیر قابل خوردن مانند تراشه های چوب، کاه گندم و یا دیگر پسماندهای کشاورزی به دست میآید. هنگامی که محققان محصول جانبی خاکستر لیگنین بالا را به سیمان اضافه کردند، این خاکستر به طور شیمیایی با سیمان برای محکم تر کردن آن واکنش نشان داد. محققان این ماده نهایی بتن را مورد آزمایش قرار داده و دریافتند که جایگزین کردن 20 درصد سیمان با ماده سلولزی پس از سوزاندن باعث افزایش قدرت بتن تا 32 درصد میشود. سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: با استفاده از میز شبیه ساز بر روی این سازه ها شدیدترین زلزله های ایران و دنیا وهمچنین موج های سینوسی که به طور مصنوعی توسط میز شبیه ساز به ساختمان اعمال شد که هر چند موجب شکستگیهایی در سازه ها شد ولی فرو نریخت و پس از ایستادن میز و توقف زلزله ساختمان کاملا پا بر جا ماند
انتهای خبر/پیام ساختمان
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 156فهرست مطالب شماره 156
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×