خانه بتنی پیش ساخته زیست محیطی

دانشجویان دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس، خانه زیبا از انرژی خورشیدی را به طور کامل از بتن پیش ساخته طراحی کرده اند.این طراحی برای نشان دادن پایداری ساختمان با بتن ساخته شده می باشد طراحی چشمگیر شامل مجموعه ای از زهکشی های بیرونی است که به عنوان یک سیستم رشد بزرگ هیدروپونیک که می تواند در تمام طول سال محصولات غذایی در باغچه را تولید کند خدمت می کند. به گفته این تیم، طراحی خانه کرت به معنای یادآوری این نکته است که بتن همچنان یک مصالح ساختمانی قابل قبول و پایدار است که جایگزین خوبی برای ساخت وسازهای چوبی می شود. این طراحی بر روی خودکفایی - ازجمله تولید انرژی، استفاده مجدد آب و تولید مواد غذایی - تمرکز دارد. پانل های خورشیدی انرژی کافی برای خانه و پمپ حرارتی آب گرم برای استفاده خانگی در این خانه نصب شده است. علاوه بر ساختار خانه، پانل های بتنی برای ایجاد مجموعه ای از زهکشی های بزرگ به شکل L استفاده می شود که از خانه خارج می شوند. شکل آبریزها در ایجاد یک سیستم نوآورانه استراتژیک جمع آوری آب در آبگیرهای عمودی که به زمین های افقی در سطح زمین گسترش می یابد منحصربه فرد است. همچنین سیستم آبیاری قطره ای برای محصولات زراعی باغچه ها در نظر گرفته شده است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 321فهرست مطالب شماره 321
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×