ضدیخ بتن دبکوپاک

شهر : شیراز

قیمت : 50,000 ريال

ضدیخ بتن دبکو
معرفی محصول:
ضد یخ بتن این شرکت با عملکرد چند گانه خود بر اساس استاندارد ASTM  C494&666  تولید می گردد.
موارد مصرف:
- بتن ریزی در هوای سرد
مزایا:
فاقد یون کلر ،افزایش اسلامپ، خاصیت هوازایی ، به صورت مایع که باعث اختلاط بهتر با بتن میگردد.
میزان مصرف : 2تا 10%

#افزودنی_های_بتن

کالای های مشابه #افزودنی_های_بتن
×