رزین عایق برق و ضداسید و ضدسایش پادنار

شهر : تهران


رزین و رنگ عایق برق و ضد اسید و ضدسایش در سراسر کشور

رنگ و رزین های عایق ضداسید پادنار باخواص ضدسایش و عایق برق ( الکتریسیته )

خصوصیات شیمیائی:

مطابق با استاندارد ASTM D 543

مقاومت رزین عایق ضداسید رنگی پادنار در برابر:
اسید استیک 20٪ =عالی

مقاومت رزین عایق ضداسید رنگی پادنار در برابر:
هیدروکسید کلسیم 50٪
=
عالی

مقاومت رزین عایق ضداسید رنگی پادنار در برابر:
اسید سولفوریک 30٪
=
عالی


مقاومت رزین عایق ضداسید رنگی پادنار در برابر:
آب اکسیژنه
=
نسبتاً خوب


مقاومت رزین عایق ضداسید رنگی پادنار در برابر:
اسید سولفوریک 50٪
=خوبمقاومت رزین عایق ضداسید رنگی پادنار در برابر:
هیدروکسید سدیم 20٪
=عالی

مقاومت رزین عایق ضداسید رنگی پادنار در برابر:
اسید سولفوریک 70٪
=خوب


مقاومت رزین عایق ضداسید رنگی پادنار در برابر:
هیدروکسید سدیم 59٪
=عالیمقاومت رزین عایق ضداسید رنگی پادنار در برابر:
اسید کلریدریک 37٪
=خوبمقاومت رزین عایق ضداسید رنگی پادنار در برابر:
هیدروکسید پتاسیم 20٪
=عالیمقاومت رزین عایق ضداسید رنگی پادنار در برابر:
اسید نیتریک 20٪
=خوب


مقاومت رزین عایق ضداسید رنگی پادنار در برابر:
روغن موتور
=عالی


مقاومت رزین عایق ضداسید رنگی پادنار در برابر:
اسید سیتریک 10٪
=عالی

مقاومت رزین عایق ضداسید رنگی پادنار در برابر:
متانول
= خوب


مقاومت رزین عایق ضداسید رنگی پادنار در برابر:
اسید فسفریک 20٪
=خوب


مقاومت رزین عایق ضداسید رنگی پادنار در برابر:
بنزین
=عالیمقاومت رزین عایق ضداسید رنگی پادنار در برابر:
اسید لاکتیک 10٪
=
خوبمقاومت رزین عایق ضداسید رنگی پادنار در برابر:
تولوئن
=مناسبمقاومت رزین عایق ضداسید رنگی پادنار در برابر:
سولفات سدیم 15٪
=عالیمقاومت رزین عایق ضداسید رنگی پادنار بهمراه مقاومت مکانیکی و چسبندگی سطحی خوب این محصول موجب می گردد که از آن بتوان در کلیه سطوحی که در مجاورت مواد شیمیایی متوسط (اسیدها و قلیاهای متوسط ) قرار دارند ، براحتی استفاده نمود . همچنین با توجه به خصوصیات بهداشتی بودن این محصول امکان بکارگیری آن در سطوحی که علاوه بر مقاومت شیمیایی بهداشتی بودن پوشش نیز حائز اهمیت می باشد ، وجود دارد .

موارد مصرف

- روکش سطوح صنعتی که در مجاورت اسیدها و قلیاهای متوسط قرار دارند .

- روکش سطوح صنعتی که در مجاورت الکلها ، حلالها و نمکها قرار دارند .

- روکش سطوح صنعتی که در مجاورت نفت و مشتقات آن قرار دارند .

- روکش سطوح صنعتی که مقاومتهای مکانیکی و شیمیایی و بهداشتی تواماً مورد نیاز می باشد.

با توجه به موارد فوق کلیه سطوح صنعتی شامل : کارخانجات صنعتی ، صنایع شیمیایی ، صنایع پتروشیمی ، پالایشگاهها ، نیروگاهها ، صنایع غذایی ، کارخانجات شیر و لبنیات ، صنایع داروسازی ، کشتارگاه ها ، مرغداریها و ..... نیازمند بکارگیری این پوشش می باشند .
شرایط تست : دمای 25ºC و رطوبت 50٪ غوطه وری در محلول شیمیائی بمدت یکماه

نکات فنی و ایمنی

1- بعد از استفاده از مواد ، درب مواد باقیمانده را محکم ببندید .

2- قبل از استفاده از مواد در سطح مطمئن باشید که هیچگونه گرد و غبار و نم و رطوبت در سطح وجود ندارد .

3- قبل از استفاده از مواد ، سطح را از هرگونه چربی و آلودگی تمیز نمائید .

4- قبل از استفاده از مواد ، از دستکش صنعتی و ماسک استفاده نمائید .

5- پس از استفاده از مواد ، ظرف و ابزار خود را با تینر TK-12 کاملاً شستشو دهید .

6- در مقادیر کم ، حتماً از ترازوی دقیق با دقت 1/0 گرم استفاده کنید .


خصوصیات مکانیکی:
-مقاومت فشاری حداقل kg/cm2 ASTM D695M 814
-مقاومت خمشی kg/cm2 ASTM D790M 414
-استحکام کششی kg/cm2
-سختی حداقل shore D ASTM D2240 85
-مقاومت ضربه ای حداقل KJ/m2 ASTM D256 2,6

خواص الکتریکی و حرارتی:
-مقاومت الکتریکی حجمی حداکثر ohm.cm ISO 2882 10 3
-مقاومت الکتریکی سطحی حداکثر ohm ISO 2882 10-10
-ثابت دی الکتریک حداکثر --ASTM D150
-مقاومت حرارتی تا نقطه نرمی (H.D.T ) حداکثر C ASTM D648 50
-مقاومت حرارتی عملی حداکثر C 70......................

پادنار بر قله افتخار
09127606716
09128349072
09172209962
09305501606

#رنگ_و_رزین

×